เต็นท์ทรงปั้นหยา 2.5x5

เต็นท์ทรงปั้นหยาขนาด 2.5x5 เมตร สามารถใช้จอดรถได้ ผ้าที่ใช้ผลิตจะเป็นผ้า 600d แบบหนาโครงเหล็กเสา 1 นิ้ว จั่วและแขนใช้ 6 หุน เป็นเหล็กกลมทำสีดำ หรือมีแบบให้เลือกจะเป็นผ้าใบคูนิลอนพร้อมโครงเหล็กแปปประปา อายุการใช้งานได้นานกว่า 2-3 ปีขึ้น สีมีให้เลือกมากมาย

Visitors: 30,931