-เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง5x10

ครงเต็นท์เราผลิตจากวัสดุที่ทำเหล็กท่อประปา

เสาขาเต็นท์ ขนาด 1 1/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิล  ข้อต่อเหล็ก ผ้าที่ใช้เป็นใบคูนิล่อน No.6000

สีผ้ามีให้เลือก มีสี ขาว น้ำเงิน เขียว  และสีอื่นๆตามความต้องการสามารถดูสีได้ในเว็ปไซด์ และถ้าต้องการแบบเหล็กหนาบางเรามีผลิตตามความต้องการของลูกค้าVisitors: 30,935