เต็นท์ฟูจิ 2x2

เต็นท์ทรงฟูจิเราได้ผลิตผ้าสีสลับตามความต้องการของลูกค้า โครงเหล็กเป็นเหล็กกลม แข็งแรง ขาขนาดเหล็กมีขนาด 1 นิ้ว
ผ้าที่ใช้ผลิตเป็นผ้า 600d แบบหนา 
Visitors: 30,934