4. พัดลมสกายทิวส์

พัดลมสกายทิวส์ตัวเครื่องกว้าง 58x58x58 cm  220voll 1/4 hp ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที ตัวเครื่องเป็นสี เทาหรือดำ ผ้าที่ใช้กว้าง 20"

ตัวผ้ามีแบบการตูนเด็ก การตูนตามแบบลูกค้า มีผ้าแฉก 6แฉก หรือผ้าสีรุ้งหลายสี ตามความต้องการ หรือสกรีนโลโกใส่ในตัวผ้า สามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า

 

Visitors: 30,931